Start

Ystads Pensionärsråd

Ystads Pensionärsråd (YPR) är ett samrådsorgan för i de i Ystad kommun verksamma pensionärsorganisationerna Sveriges Pensionärsförbund Seniorerna (SPF), Pensionärernas Riksförbund (PRO), och Svenska Kommunalpensionärernas Förbund (SKPF).
YPR:s uppgift är att driva intressepolitik i frågor som berör hela pensionärskollektivet i Ystads kommun. Förutom att väcka och driva frågor skall YPR bevaka de kommunala förvaltningarnas verksamhet och planer. YPR stävar efter att

• Stärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre
• Verka för att pensionärernas frågor beaktas när nämnderna verksamhetplanerar
• Verka för att pensionärernas frågor beaktas i styrelser, nämnder och förvaltningar
• Vara remissorgan i frågor som rör pensionärer
• Vara ett forum för att bilda opinion och sprida kunskaper


Inbjuder pensionärer i Ystad Kommun till
information och frågestund
inför kommande EU-val.

Jan Andersson

f.d. EU-parlamentariker och v.ordförande i PRO,
informerar om varför det är så viktigt att
du som pensionär röstar i årets EU-val den 26 maj.

Jan Andersson driver bl.a. frågor som gratis resor i
Skåne för alla pensionärer, kommunala pensionärsråd m.m.
Plats: Gamla Rådhuset, Knutssalen
Tid: Måndag den 13 maj kl. 13.00 – 15.00
Fri entré
Ett arrangemang i samarbete med SPF, PRO, SKPF
VÄLKOMNA!

Kommentarer inaktiverade.