Start

Ystads Pensionärsråd

Ystads Pensionärsråd – YPR
Hemsida www.ypr-ystad.se

 

 

 

Ystads Pensionärsråd, YPR, är en sammanslutning av olika pensionärsorganisationer som finns i Ystads kommun – SPF Seniorerna, PRO och SKPF. Samtliga fyra SPF-föreningar i kommunen är representerade i rådet.

YPR träffar regelbundet de olika nämnderna - Myndighets-/Samhällsbyggnads- och Socialnämnden - genom att vara med i beredningar i olika planer som berör de äldre i Ystad.

YPR har sedan länge drivit frågan om ett Kommunalt Pensionärsråd, KPR, som finns i de flesta av Sveriges kommuner. Vid ett kommunfullmäktigemöte i våras togs äntligen beslutet att Ystad får ett KPR 2024.

Under hösten 2023 påbörjades arbetet med att ta fram ett reglemente för det kommande KPR. Arbetet görs i samarbete med politiker och tjänstemän.

Från SPF Seniorerna Ystad ingår följande personer i rådet:

Ordförande   Anki Sædén

Sekreterare   Åsa Ehrlin

Ledamot        Stefan Pålsson

Ledamot        Gerd Boberg

Vi tillför ett ÄLDREPERSPEKTIV i alla frågor vi arbetar med!

VÅRT ARBETE GÖR SKILLNAD!

YPR:s främsta uppgift är att:

  • Verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i den kommunala planeringen
  • Initiera frågor som kan vara av betydelse för pensionärerna i kommunen
  • Vara forum för opinionsbildning och kunskapsspridning
  • Regelmässigt ges utrymme att delta i omsorgsnämndens planering
  • Beredas tillfälle att yttra sig i ärenden som pensionärsrådet kan ha synpunkter på
  • Ge representanter från pensionärsrådet möjlighet att delta i referensgrupper som tillsätts inom omsorgsförvaltningen

Kommentarer inaktiverade.