Start

Ystads Pensionärsråd

Ystads Pensionärsråd – YPR, Hemsida www.ypr-ystad.se

YPR är ett samrådsorgan för de i Ystad kommun verksamma pensionärsorganisationerna SPF Seniorerna (SPF), Pensionärernas Riksförbund (PRO) och Svenska Kommunalpensionärernas Riksförbund (SKPF).

YPR:s uppgift är att driva intressepolitik i frågor som berör pensionärskollektivet i Ystads kommun. Förutom att väcka och driva frågor ska YPR bevaka de kommunala förvaltningarnas verksamhet och planer.

YPR har länge drivit frågan om ett kommunalt pensionärsråd KPR som finns i de flesta av Sveriges 290 kommuner, dock inte i Ystad. Före valet 2022 var samtliga partier positiva till ett KPR i Ystad, men hittills har inget beslut tagits om ett KPR.

För att se vilka som ingår i styrelse respektive råd klicka på fliken ovan märkt "Styrelse/Råd".

Vi tillför ett ÄLDREPERSPEKTIV i alla frågor vi arbetar med och –

VÅRT ARBETE GÖR SKILLNAD!

• Stärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre
• Verka för att pensionärernas frågor beaktas när nämnderna verksamhetplanerar
• Verka för att pensionärernas frågor beaktas i styrelser, nämnder och förvaltningar
• Vara remissorgan i frågor som rör pensionärer
• Vara ett forum för att bilda opinion och sprida kunskaper

Kommentarer inaktiverade.