Start

Ystads Pensionärsråd

Ystads Pensionärsråd – YPR, Hemsida www.ypr-ystad.se

De fyra SPF-föreningarna i Ystad är medlemmar i Ystads Pensionärsråd (YPR).
YPR är ett samrådsorgan för de i Ystad kommun verksamma pensionärsorganisationerna SPF Seniorerna (SPF), Pensionärernas Riksförbund (PRO) och Svenska Kommunalpensionärernas Riksförbund (SKPF).

YPR:s uppgift är att driva intressepolitik i frågor som berör pensionärskollektivet i Ystads kommun. Förutom att väcka och driva frågor ska YPR bevaka de kommunala förvaltningarnas verksamhet och planer.

Anki Sædén SPF Seniorerna Ystad är ordförande i rådet.

YPR har länge drivit frågan om ett kommunalt pensionärsråd KPR som finns i de flesta av Sveriges 290 kommuner, dock inte i Ystad. Före valet 2022 var samtliga partier till ett KPR i Ystad, men hittills har inget beslut tagits om ett KPR.
Från SPF Seniorerna Ystad ingår nedanstående personer i rådet.

Ordförande        Anki Saedén
Sekreterare       Åsa Ehrlin
Ord. ledamot     Stefan Pålsson
Ord. ledamot     Vakant

Vi tillför ett ÄLDREPERSPEKTIV i alla frågor vi arbetar med och –

VÅRT ARBETE GÖR SKILLNAD!

• Stärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre
• Verka för att pensionärernas frågor beaktas när nämnderna verksamhetplanerar
• Verka för att pensionärernas frågor beaktas i styrelser, nämnder och förvaltningar
• Vara remissorgan i frågor som rör pensionärer
• Vara ett forum för att bilda opinion och sprida kunskaper

Kommentarer inaktiverade.