Start

Ystads Pensionärsråd

De fyra SPF-föreningarna i Ystad är medlemmar i Ystads Pensionärsråd (YPR).

YPR är ett samrådsorgan för de i Ystad kommun verksamma pensionärs-organisationerna SPF Seniorerna (SPF), Pensionärernas Riksförbund (PRO) och Svenska Kommunalpensionärernas Riksförbund (SKPF).

YPR:s uppgift är att driva intressepolitik i frågor som berör pensionärskollektivet i Ystads kommun. Förutom att väcka och driva frågor ska YPR bevaka de kommunala förvaltningarnas verksamhet och planer.

Anki Saedén SPF Seniorerna Ystad är fr o m årsmötet 2022 ny ordförande i rådet.

YPR har länge drivit frågan om ett kommunalt pensionärsråd KPR som finns i de flesta av Sveriges 290 kommuner, dock inte i Ystad.

Före valet var samtliga partier utom S och C positiva till ett KPR i Ystad. Men efter valet är den politiska situationen i kommunen i skrivande stund fortfarande oklar, så frågan om ett KPR kommer därför lite i skymundan.

Fram tills dess att beslut om ett KPR i Ystad har tagits, kommer YPR att fortsätta arbeta som hittills.

• Stärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre
• Verka för att pensionärernas frågor beaktas när nämnderna verksamhetplanerar
• Verka för att pensionärernas frågor beaktas i styrelser, nämnder och förvaltningar
• Vara remissorgan i frågor som rör pensionärer
• Vara ett forum för att bilda opinion och sprida kunskaper

Kommentarer inaktiverade.