Start

Ystads Pensionärsråd

Ystads Pensionärsråd (YPR) är ett samrådsorgan för i de i Ystad kommun verksamma pensionärsorganisationerna Sveriges Pensionärsförbund Seniorerna (SPF), Pensionärernas Riksförbund (PRO), och Svenska Kommunalpensionärernas Förbund (SKPF).
YPR:s uppgift är att driva intressepolitik i frågor som berör hela pensionärskollektivet i Ystads kommun. Förutom att väcka och driva frågor skall YPR bevaka de kommunala förvaltningarnas verksamhet och planer. YPR stävar efter att

• Stärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre
• Verka för att pensionärernas frågor beaktas när nämnderna verksamhetplanerar
• Verka för att pensionärernas frågor beaktas i styrelser, nämnder och förvaltningar
• Vara remissorgan i frågor som rör pensionärer
• Vara ett forum för att bilda opinion och sprida kunskaper

Kommentarer inaktiverade.