Start

Ystads Pensionärsråd

Ystads Pensionärsråd – YPR
Hemsida www.ypr-ystad.se

 

 

 

Ystads Pensionärsråd, YPR, är en sammanslutning av de olika pensionärsorganisationer som finns i Ystads kommun – SPF Seniorerna, PRO och SKPF. Samtliga fyra SPF-föreningar i kommunen är representerade i rådet.

YPR träffar regelbundet de olika nämnderna - Myndighets-/Samhällsbyggnads- och Socialnämnden - genom att vara med i beredningar i olika planer som berör de äldre i Ystad.

YPR har sedan länge drivit frågan om ett Kommunalt Pensionärsråd, KPR, som finns i de flesta av Sveriges kommuner. Vid ett kommunfullmäktigemöte i våras togs äntligen beslutet att Ystad får ett KPR 2024.

Under hösten 2023 kommer vi tillsammans med politiker och tjänstemän ta fram ett reglemente för blivande KPR.

Från SPF Seniorerna Ystad ingår följande personer i rådet:

Ordförande   Anki Sædén

Sekreterare   Åsa Ehrlin

Ledamot        Stefan Pålsson

Ledamot        Gerd Boberg

Vi tillför ett ÄLDREPERSPEKTIV i alla frågor vi arbetar med!

VÅRT ARBETE GÖR SKILLNAD!

YPR:s främsta uppgift är att:

  • Verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i den kommunala planeringen
  • Initiera frågor som kan vara av betydelse för pensionärerna i kommunen
  • Vara forum för opinionsbildning och kunskapsspridning
  • Regelmässigt ges utrymme att delta i omsorgsnämndens planering
  • Beredas tillfälle att yttra sig i ärenden som pensionärsrådet kan ha synpunkter på
  • Ge representanter från pensionärsrådet möjlighet att delta i referensgrupper som tillsätts inom omsorgsförvaltningen

Kommentarer inaktiverade.