Styrelse | Råd

Styrelsen 2022

Anki
Saedén

Ordförande

SPF Ystad

Kurt-Åke
Lindhe

Vice ordförande

PRO Ingelstorp-Glemminge

Åsa
Ehrlin

Sekreterare

SPF Ystad

Ing-Britt
Henningsson

Kassör

SKPF Ystad

Ulla-Britt
Persson

Ledamot

SPF Erikslund

Grietje
Thomsen

Ledamot

SKPF Ystad

Gunnar
Andersson

Ledamot

PRO Ystad

Styrelseledamöter valda vid årsmötet 2022

YPR (Ystads Pensionärsråd) 2018

Kommentarer inaktiverade.